Toronto District School Board

Malugod na Pagbati mula sa Toronto District School Board

Ang Toronto District School Board (TDSB) ay isang sistema ng paaralan na iba-iba. Malugod nating tinatanggap ang libu-libong mga mag-aaral mula sa buong mundo sa ating paaralan bawat taon. Ang seksyon ng website na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa TDSB, kagaya ng kung paano hahanapin ang ating mga paaralan, paano magparehistro ng mga bagong mag-aaral at Mga Madalas na Itinatanong. Ang impormasyon ay naisalin sa 22 iba’t-ibang mga wika.

Kung ikaw ay naghahanap ng impormasyon na makukuha lamang sa Ingles sa website ng TDSB, maaari mo itong dalhin sa opisina ng iyong paaralan kung saan ang aming kawani ay maaaring makatulong na mag-ayos para sa isang tagapagsalin-wika o pagsasalin-wika.

Kung ikaw ay bago sa Toronto at nangangailangan ng karagdagang tulong, ikaw ay maaaring bumisita sa isa sa tatlong mga Sentro para sa Pagtanggap ng mga Bagong Dating o mga Newcomer Reception Centre. Ang mga Newcomer Reception Centre ay nagbibigay ng libreng mga serbisyo ng paninirahan para sa mga bagong dating na may sapat na gulang, kabataan, mga matatanda at mga taong may mga kapansanan.

Ang mga kawani ng mga Newcomer Reception Centre ay maaaring makatulong sa mga klase ng pagkamamamayan, pabahay, wika, pagnanabiga sa sistema ng edukasyon, impormasyon tungkol sa karera, tulong sa paghahanap ng trabaho,pagtuturo o mentorship, impormasyon tungkol sa mga panglegal na tulong, mga serbisyong panlipunan, pananalapi at pagbabadyet, mga karapatan ng kasero at mga nangungupahan, mga karapatan ng mga manggagawa, mga workshop sa pag-a-upgrade ng mga kasanayan, at pagsasalin-wika at interpretasyon.

Narito kami upang tumulong! Higit na alamin ang tungkol sa mga suporta at mga serbisyo na aming ibinibigay para sa mga bagong dating sa TDSB at Toronto.

Aming ia-update ang website na ito sa pana-panahon ng mga bagong impormasyon, kaya mangyaring bisitahin kaming muli.

© 2014 Toronto District School Board  |  Terms of Use  |  CASL