Toronto District School Board

Chào mừng quý vị đến với Sở Giáo Dục Toronto

Sở Giáo Dục Toronto (TDSB) là một hệ thống trường đa dạng. Hàng năm, chúng tôi chào đón hàng ngàn học sinh mới trên toàn thế giới đến với các trường của chúng tôi. Phần này của trang mạng bao gồm thông tin chủ yếu về TDSB, chẳng hạn như làm thế nào để tìm các trường của chúng tôi, làm thế nào để ghi danh cho các học sinh mớiCác Câu Hỏi Thường Hay Được Hỏi. Thông tin đã được dịch sang 22 thứ tiếng khác nhau.

Nếu quý vị tìm thông tin mà chỉ có sẵn bằng tiếng Anh trên trang mạng của TDSB, quý vị có thể mang nó đến văn phòng nhà trường để nhân viên chúng tôi có thể giúp sắp xếp một thông dịch viên hoặc dịch thuật.

Nếu quý vị mới đến Toronto và cần thêm sự giúp đỡ, quý vị có thể viếng một trong ba Trung Tâm Tiếp Đón Người Mới Đến (Newcomer Reception Centres) của TDSB. Các Trung Tâm Tiếp Đón Người Mới Đến cung cấp miễn phí các dịch vụ giúp định cư cho những người lớn, cho thanh thiếu niên, cao niên và những người mới đến bị khuyết tật.

Nhân viên tại Các Trung Tâm Tiếp Đón Người Mới Đến có thể giúp quý vị với các lớp thi quốc tịch, gia cư, ngôn ngữ, giúp tìm hiểu hệ thống giáo dục, thông tin nghề nghiệp, giúp tìm việc làm, cố vấn, thông tin về các sự trợ giúp pháp lý, các dịch vụ xã hội, tài chánh và lập ngân sách, các quyền của chủ nhà và người ở thuê, các quyền của công nhân, các khóa hội thảo nâng cấp kỹ năng, cũng như dịch thuật và thông dịch.

Chúng tôi có mặt tại đây để giúp đỡ quý vị! Hãy tìm hiểu thêm về các sự hỗ trợ và dịch vụ chúng tôi cung cấp cho những người mới đến với TDSB và Toronto.

Chúng tôi sẽ cập nhật trang mạng này với thông tin mới theo định kỳ, vì vậy xin viếng trang mạng của chúng tôi lần nữa.

© 2014 Toronto District School Board  |  Terms of Use  |  CASL